1. หน้าแรก
  2. การพัฒนา
  3. ผังกระบวนการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ CC-Link IE TSN

การพัฒนา

ผังกระบวนการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ CC-Link IE TSN

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ CC-Link IE TSN

ขั้นตอนเมื่อพิจารณาการพัฒนา

*บางรายการต้องถูกพิจารณาแตกต่างกันระหว่างการพัฒนาในส่วนประกอบสายไฟที่แนะนำ เช่น สวิตช์ สายเคเบิล และตัวเชื่อมต่อ

*"SDK" เป็นตัวย่อของ Software Development Kit.

1. เลือกประเภทของ Station

Master station

เป็น Station ที่จัดการเครือข่าย ใน Station นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลควบคุม (พารามิเตอร์) และใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เป็น Slave หรืออุปกรณ์ Master Station อื่นๆ ด้วยการส่งผ่านข้อมูลทั้งแบบ Cyclic และ Transient

Compatible devices (example)


Local station

เป็น Station ที่มีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล Cyclic แบบ n:n กับ Master station และ Local station อื่นๆ , ส่งผ่านข้อมูล Cyclic แบบ 1:n กับ Station อื่นๆ และส่งผ่านข้อมูล transient กับ Station อื่นๆ โดยมี Server ฟังก์ชั่น และ Client ฟังก์ชั่นสำหรับการส่งข้อมูล Transient

Compatible devices (example)


Remote station

Station ที่มีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล Cyclic แบบ 1: n และการส่งผ่านข้อมูล Transient กับ Station อื่น ๆ โดยมี Server ฟังก์ชั่น และ Client ฟังก์ชั่นสำหรับการส่งผ่านข้อมูล Transient

Compatible devices (example)

2. การเลือก Class ของการรับรอง

อุปกรณ์
  • เครือข่าย CC-Link IE TSN มี Class ในการรับรองที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และสวิตช์
  • Class ในการรับรองมีแบบ Class A และแบบ Class B โดยที่แบบ Class B จะมีความสามารถที่สูงกว่า

Certification Classes for Devices (table)

สวิตช์
  • เครือข่าย CC-Link IE TSN สามารถใช้สวิตช์ที่ตรงตามเงื่อนไขการรับรองสำหรับ Class A หรือ Class B ดังแสดงในตารางด้านล่าง Hub และ Repeater ไม่สามารถใช้ได้
  • ถ้าอุปกรณ์และสวิตช์ที่ใช้งานได้รับการรับรองใน Class เดียวกัน ประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นการใช้งานระหว่างอุปกรณ์และสวิตช์จะไม่มีความแตกต่างกัน

Certification Classes for Switches (table)

3. การเลือกวิธีการพัฒนา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รองรับ

สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานเฉพาะบน ASIC / FPGA ไปจนถึงอุปกรณ์ต้นทุนต่ำที่ใช้งานชิปอีเทอร์เน็ตอเนกประสงค์กับสแต็คโปรโตคอลซอฟต์แวร์

การพัฒนาด้วยการเป็นพันธมิตร CLPA

Development using methods provided by various companies (table)

  • Hardware : ได้รับจากการสื่อสารด้วย LSI / PC board / โมดูลแบบ Built-in
  • Software : ได้รับจาก Software Development Kit (SDK)

Development perio (table)

ลำดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท รายละเอียด
1 เฉพาะการสื่อสารแบบ LSI Hardware ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของอินเตอร์เฟซที่ทาง LSI ประกาศ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด LSI เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่าย CC-Link IE TSN
2 โมดูลแบบฝัง Hardware เข้ากันได้กับ CC-Link IE TSN โดยเชื่อมต่อบอร์ดผู้ใช้และบอร์ดอินเตอร์เฟสแบบฝังตัวกับบัสอเนกประสงค์ (16 bit parallel bus ฯลฯ).
3 PC board Hardware เข้ากันได้กับ CC-Link IE TSN โดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟส PCI หรือ PCI Express
4 Software Development Kit (SDK) Software เข้ากันได้กับ CC-Link IE TSN โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่วางจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ที่รองรับการสื่อสารอีเธอร์เน็ตทั่วไป

4. การเลือกสถานที่ในการพัฒนา

Select the development location (table)

ผู้ผลิตเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาสำหรับ CC-Link IE TSN

รายชื่อพันธมิตรที่นำเสนอเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย CC-Link IE TSN

List of partners that offer CC-Link IE TSN development support tools (table)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CC-Link Partner Association.
*การสนับสนุนนี้รวมถึงฟังก์ชั่น Safety

พันธมิตรที่กำลังพิจารณาจะพัฒนา มีดังนี้

partners (list)