CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

เทคโนโลยีเครือข่าย

เครือข่ายการเชื่อมต่อในรูปแบบ Open Fieldbus ของ CC-Link

ความต้องการระบบอัตโนมัติในโรงงานเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1990 และความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของสายการผลิตได้สร้างความต้องการเครือข่ายอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายประเภท ด้วยเหตุนี้เครือข่าย CC-Link open fieldbus จึงถูกพัฒนาขึ้น เครือข่ายตระกูล CC-Link จะยังคงถูกพัฒนาต่อไปตลอดสามชั่วอายุคน CC-Link ถูกเปิดตัวเป็นเทคโนโลยีรุ่นแรกในปี 2000 ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบอนุกรม ต่อมาในปี 2008 CC-Link IE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นที่สองของเราเปิดตัวตามข้อกำหนดสำหรับ Open Standard แห่งแรกที่ใช้ Ethernet 1 Gbps ด้วยเหตุนี้ทำให้อุตสาหกรรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากได้ และเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในงานในรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่ระดับ Field ไปจนถึงระดับ Controller หลังจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดสำหรับ Smart Factory เราเป็นรายแรกของโลกที่เผยแพร่สเปคสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ Time-Sensitive Networking (TSN) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นที่สามของเราในปี 2018 CLPA จะยังคงทำงานร่วมกับกลุ่มคณะกรรมการและพันธมิตรของเราเพื่อนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสู่ CC-Link IE TSN เนื่องจากเราสนับสนุนให้มีการใช้เครือข่ายอุตสาหกรรมที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเร่งการสร้าง“ Connected Industries”