CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ CLPA

เกี่ยวกับ CLPA

CLPA ในฐานะผู้ส่งเสริมเครือข่ายแบบเปิด

CLPA ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ก่อตั้งฐานปฏิบัติการใน 11 ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในเอเชีย เราเป็นผู้นำในการส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรม CC-Link ออกสู่โลก และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านการควบคุม และการหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดให้กับระบบ เราจึงได้พัฒนา CC-Link IE ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบผสมผสานที่ใช้งานผ่าน Ethernet เราให้บริการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ไปจนถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรทั่วโลก และให้บริการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบ

เกี่ยวกับ CLPA

รายการด้านล่างนี้จะมีในเว็บไซต์ CC-Link ทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ)