CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

เกี่ยวกับ CLPA

กิจกรรม

เราดำเนินการเพื่อให้มีการนำ CC-Link ไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารล่าสุดเกี่ยวกับ CC-Link ให้แก่ผู้ใช้ของเรา ช่วยให้ผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับ CC-Link เข้าร่วมในงานนิทรรศการมากมาย ตลอดจนวางแผนและจัดให้มีการสัมมนา

การสนับสนุนผู้ผลิต

  • จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ
  • วางแผนและจัดการงานสัมมนาทางเทคนิค
  • เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • แจกจ่ายแคตตาล็อกและเอกสารข้อมูลอ้างอิงในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กับ CC-Link
  • สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กับ CC-Link
  • ดำเนินการทดสอบความสอดคล้อง
  • ขั้นตอนการรับสมาชิกเข้าสู่ CC-Link Partner Association

การสนับสนุนผู้ใช้

  • เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • แจกจ่ายแคตตาล็อกและเอกสารข้อมูลในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กับ CC-Link

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

CC-Link, CC-Link Safety และ CC-Link IE
เครือข่ายอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นยังคงดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก่อให้เกิดความสนใจในระดับโลก

CLPA เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าทั่วโลกของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทอยู่เสมอ ซึ่งนี่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วย CC-Link IE