CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ CLPA
  3. การเติบโตของ CLPA

เกี่ยวกับ CLPA

การเติบโตของ CLPA

รูปภาพประกอบเหล่านี้อธิบายได้ดีในตัวเองเกี่ยวกับการพัฒนาและเติบโตในระดับโลก

บริษัทสมาชิกจำนวนมากได้ก้าวออกนอกประเทศเพื่อมาร่วมเป็นพันธมิตรกับ CLPA

แม้จะเริ่มต้นด้วยจำนวนสมาชิกเพียง 134 ราย เมื่อมีการก่อตั้ง CLPA ขึ้น แต่องค์กรของเราคาดหวังที่จะมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 3,793 รายในปีงบการเงิน 2562 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562) โดยมีจำนวนของบริษัทข้ามชาติถึง 80 % ของสมาชิกทั้งหมด จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าโลกยอมรับว่า CC-Link IE และ CC-Link เป็นมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง

รายการผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้งานได้กับ CC-Link ซึ่งมีจำนวนมากเท่าๆ กับจำนวนของผู้ใช้

ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมกับ CLPA ทำให้ปัจจุบันมีจำนวน CC-Link IE และ CC-Link มากกว่า 2,000 รุ่น บริษัทพันธมิตรยังได้ประโยชน์จากการที่ผลิตภัณฑ์ของตนได้รับการส่งเสริมในกิจกรรม CLPA ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ CC-Link โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัญญาณที่บ่งบอกถึงการยอมรับในระดับโลกก็คือ จำนวนรวมของอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดส่งมีสูงถึงประมาณ 30 ล้านรายการ

การเติบโตของฐานการติดตั้งได้รับการขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ และแผงจอ LCD เราคาดหวังว่าการเติบโตนี้จะยังคงมีอัตราเร่งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าบรรจุหีบห่อสำหรับผู้บริโภค และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่างใช้งานเทคโนโลยีของเรา