CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ CLPA
  3. การรับสมาชิก

เกี่ยวกับ CLPA

การรับสมาชิก

สมาชิกองค์กร

ประโยชน์ของสมาชิก

  • ข้อมูลจำเพาะล่าสุดของ CC-Link ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลจำเพาะของ CC-Link มีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ผลิตภัณฑ์ CC-Link ขยายสู่ธุรกิจของคุณ

คู่มือในการรับสมาชิกเข้าสู่องค์กร

ประเภทสมาชิก

(ราคารวมภาษีแล้ว)

  สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว สมาชิกทั่วไป สมาชิกระดับผู้บริหาร สมาชิกระดับกรรมการ
ค่าธรรมเนียมรายปี 100,000
เยน
200,000
เยน
1,000,000
เยน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000,000
เยน
การได้รับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ให้ฟรีเมื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ใบอนุญาตเพื่อใช้งานเทคโนโลยี SLMP สิ่งที่รวมไว้ด้วย
ใบอนุญาตเพื่อใช้งานเทคโนโลยี CC-Link นอกเหนือจาก SLMP* สิ่งที่รวมไว้ด้วย
ค่าธรรมเนียมในการทดสอบความสอดคล้อง (ต่ออุปกรณ์) สเตชั่นมาสเตอร์, โลคัลและอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับ CC-Link และสเตชั่นทั่วไปของสเตชั่นมาสเตอร์และโลคัล CC-Link IE Control สเตชั่นอุปกรณ์อัจฉริยะของ CC-Link IE Field 300,000
เยน
200,000
เยน
รวมไว้ในค่าธรรมเนียมรายปีของสมาชิก
อุปกรณ์ระยะไกล CC-Link และสเตชั่น I/O, สายเคเบิลและผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด สเตชั่นมาสเตอร์และสเลฟ
CC-Link/LT, สายเคเบิล และผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
200,000
เยน
100,000
เยน
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอนุมัติ 50,000
เยน
20,000
เยน
CC-Link IE Field Basic 50,000
เยน
20,000
เยน
SLMP* ผลิตภัณฑ์ที่ต่อเชื่อมได้
ค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (ต่ออุปกรณ์) ส่วนการเดินสายเครือข่ายที่แนะนำสำหรับ CC-Link IE Control และ CC-Link IE Field 100,000
เยน
50,000
เยน
การใช้โลโก้ CC-Link สิ่งที่รวมไว้ด้วย
การสนับสนุนทางเทคนิค สิ่งที่รวมไว้ด้วย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์และสิ่งพิมพ์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สิ่งที่รวมไว้ด้วย
การส่งเสริมการขายในงานแสดงสินค้า สิ่งที่รวมไว้ด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การโพสต์ชื่อองค์กรบนเว็บไซต์ CLPA
สิ่งที่รวมไว้ด้วย

*SLMP: Seamless Message Protocol