CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

 1. หน้าแรก
 2. การพัฒนา
 3. การทดสอบความสอดคล้อง

การพัฒนา

การทดสอบความสอดคล้อง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CC-Link ทั้งหมด ซึ่งจำหน่ายโดยผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตร จะผ่านการทดสอบความสอดคล้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้

เกี่ยวกับการทดสอบความสอดคล้อง

ด้วยการทดสอบความสอดคล้อง คุณจะสามารถ ...

 • แน่ใจได้ถึงการสื่อสารที่น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย CC-Link และ
 • ออกแบบการกำหนดค่าระบบได้อย่างง่ายดายว่าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายต่างๆ และรุ่นต่างๆ เชื่อมต่อเข้าด้วยกันตรงที่ใด

*การทดสอบความสอดคล้องเป็นการทำให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ CC-Link
การทดสอบความสอดคล้องไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

กระบวนการทดสอบความสอดคล้อง

 1. อ่านกฎข้อบังคับของการทดสอบความสอดคล้อง

 2. ขอข้อมูลจำเพาะของการทดสอบเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
  (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ CLPA)

 3. ดำเนินการทดสอบเป็นการภายในตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของการทดสอบ

 4. ใช้การทดสอบความสอดคล้องโดยใช้แบบฟอร์มคำขอที่กำหนด
  (ส่งทางอีเมลหรือแฟกซ์)
  ถ้ามีการใช้เครื่องมือการทดสอบความสอดคล้องในการทดสอบพื้นฐาน SLMP/CC-Link IEF (ด้านขวา)(ด้านล่าง)

 1. วันที่ทดสอบจะแจ้งโดย CLPA

 2. ส่งผลิตภัณฑ์และสำเนารายงานการทดสอบภายในไปที่ CLPA ภายในวันที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มต้นการทดสอบ

 3. การทดสอบเริ่มต้นขึ้น

 4. ผลการทดสอบจะได้รับการรายงาน

 1. ส่งใบรับรองความสอดและรายงานการทดสอบไปยังผู้สมัคร

 1. ส่งแบบฟอร์มคำขอ (ไฟล์ CSV) ที่ได้จากเครื่องมือการทดสอบความสอดคล้องและสำเนารายงานการทดสอบภายในองค์กรไปยัง CLPA

 1. ส่งใบรับรองความสอดคล้องไปยังผู้ขอ

ค่าธรรมเนียมในการทดสอบความสอดคล้อง

■CC-Link

*ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษี

ประเภทสมาชิก สมาชิกทั่วไป สมาชิกระดับผู้บริหาร สมาชิกระดับกรรมการ
ค่าธรรมเนียมในการทดสอบความสอดคล้อง
(ต่ออุปกรณ์)
สเตชั่นมาสเตอร์/โลคัล/อุปกรณ์อัจฉริยะ CC-Link, CC-Link IE Control สเตชั่นควบคุม/ทั่วไป สเตชั่นมาสเตอร์/โลคัล/อุปกรณ์อัจฉริยะ CC-Link IE Field ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ รวมในค่าธรรมเนียมรายปี
อุปกรณ์ระยะไกล CC-Link/สเตชั่น I/O สายเคเบิลสเตชั่นมาสเตอร์/สเลฟ CC-Link/LT และอื่นๆ ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบรับรองซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับ SLMP (Seamless Message Protocol) ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ
ค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (ต่อรุ่น) ส่วนการเดินสายเครือข่ายที่แนะนำของ CC-Link IE Control, CC-Link IE Field ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ ติดต่อสำนักงาน CLPA ในท้องถิ่นของคุณ

หมายเหตุ: รายการราคานี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น โปรดสอบถามสำนักงาน CLPA ในพื้นที่เกี่ยวกับราคาที่ใช้ในประเทศของคุณ