CC-Link Partner Association
Thailand

เมนู

  1. หน้าแรก
  2. การพัฒนา
  3. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนา

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับตระกูล CC-Link ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาด CC-Link Partner Association จึงให้การสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการออกแบบ การประเมินผล การผลิต และการทดสอบความสอดคล้อง ตลอดจนการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง